top of page
beheer van laanbomen
Landschapsbeheer

Regionale landschappen, Limburgs Landschap

Loket Onderhoud Buitengebied (LOB) is een platform of samenwerkingsverband van de Regionale Landschappen dat gemeente- en stadsbesturen ondersteunt bij het regulier landschapsonderhoud, van inventarisatie tot uitvoering. Het  kan ingezet worden voor het beheer van kleine landschapselementen (KLE) en recreatieve infrastructuur zoals poelen, bomen(rijen), houtkanten), trage wegen, bermen, infoborden. Alles gebeurt digitaal in DIPLA

bermbeheer in haven van antwerpen
Ecologisch bermbeheer

Haven van Antwerpen

De haven van Antwerpen heeft naast een economische ook een belangrijke ecologische waarde. De bermen, die digitaal beheerd worden in DIPLA, bevatten enkele 10-duizenden orchideeën, van meer dan 20 soorten. Ook plannen zij met DIpla de veegrondes in. De haven is een mooi voorbeeld van hoe Dipla ingezet kan worden gemakkelijk op grote schaal het overzicht te behouden.

waterlopen in limburg en antwerpen
Waterlopenbeheer

Provincie Antwerpen & Limburg

Waterlopen vormen de aders van ons landschap. Ze goed beheren is een uitdaging. Plantengroei, drijfhout en zwerfvuil hinderen de afvoer van water. Ook uitgezakte oevers en slechte oeverherstellingen vormen een probleem. Jaarlijks worden daarom ruimings- en herstellingswerken uitgevoerd. Bijkomend zijn er ook dieren en planten die hier niet thuishoren en voor overlast zorgen. Het bestrijden van deze exoten is dan ook een belangrijke taak. 

groendienst digitaliseren
Groendienst

BEWEL, Kiemkracht, Natuurwerk

Maatwerkbedrijven zijn actief in het groenonderhoud. Met Dipla kunnen zij de domeinen van hun klanten in beeld brengen en hun groenploegen beter aansturen.

winterdienst ruimingen
Winterruimingen

privé en openbare terreinen

Met Dipla ben je extra goed voorbereid op de koude winterdagen. Via verschillende kleuringen op de kaart wordt aangegeven waar er wanneer gestrooid moet worden, gebaseerd op de weersvoorspellingen van het KMI.

Met Dipla kan je extra goed voorbereid zijn op de koude winterdagen. Via verschillende kleuringen op de kaart wordt aangegeven waar er wanneer gestrooid moet worden, gebaseerd op de weersvoorspellingen van het KMI.

parkonderhoud met dipla
Gemeentelijk onderhoud 

Sint-Genesius-Rode

Sint-Genesius-Rode is een schoolvoorbeeld van hoe Dipla helpt bij het gemeentelijk groenonderhoud. Alle groenelementen zijn geïnventariseerd en hebben een beheertraject gekregen. Dipla berekent nu automatisch meetstaten, uitvoeringsplannen met taken, opdrachten en werkfiches.  

groenaanleg en onderhoud met dipla
Groenaanleg & onderhoud

Bergen Boomverzorging

Ook als aannemer ben je met Dipla geholpen. Hou je B2B en B2C klanten in gescheiden projecten, werk met kleuringen om aan te geven wanneer je waar op onderhoud moet, hou nauwkeurig bij wat er waar uitgevoerd is en hoeveel werkuren er geteld moeten worden. Trek eenvoudig plannetjes om aan je klanten te geven.

Er is veel mogelijk, alles hangt af van je wensen en noden.

Dipla is partner van De Zevende Gevel.
De Zevende Gevel inspireert en reikt oplossingen aan voor natuurinclusief ontwerp, uitvoering en beheer van de buitenomgeving. 
 

partner van de zevende gevel
bottom of page